Digitale illustrasjoner

meat

Meat, 2016

milk

Milk, 2016

smoke

Smoke, 2016

theworldtoday

The world today, 2015/16

cycle

Cycle, 2015

hindu

Hindu, 2015

A family. 2012
Nature queen w/ nipple tassels. 2012
Giant. 2012
Bed. 2012
Hairy Homosapien. 2012
Power
Dancing with claw
Desire
Grønn / Angst
Spring
Little Rebellion
Innhalering
Monster

Author: Kunstfabrikken

Kunstnerisk virksomhet med hovedfokus på intuitive illustrasjoner og fotografi